HOME | NIEUWS | CONTACT | LINKS  
 logo acdvn

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland

logo acdvn     
Willon Webdesign   © ACDVN 2015
     
BESTUUR ACD

GEZONDHEID

AGENDA

DOWNLOADS

Raad van Beheer

Facebook

Bestuursmededelingen ACDVN

Nieuwe secretaris en nieuw algemeen bestuurslid (ad interim)

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 9 april 2017 te Soest is Wilbert Looijaard met een kleine meerderheid van stemmen ten opzichte van Patrick van Weert verkozen tot secretaris van de ACDVN.
Wilbert volgt Carlo Mertens op en stelt zich hier graag even aan u voor.

Ad v/d Bosch is herkozen en blijft bestuurslid CGG.

Peter Roomenburg liet weten af te willen treden als algemeen bestuurslid. Omdat dit niet van tevoren was aangekondigd in de agenda, was het niet mogelijk om tijdens deze ALV een opvolger te benoemen. Patrick van Weert stemde in om de taken van Peter waar te nemen tot de volgende ALV. Patrick is dan ook aangesteld als ad interim bestuurslid.

Het bestuur heet zowel Wilbert als Patrick van harte welkom. De mannen hebben er zin in en het bestuur kijkt er enorm naar uit om met hen te gaan samenwerken. Het bestuur dankt zowel Peter als Carlo voor hun inzet en goede werk voor onze rasvereniging.


OPROEP

Word jij onze nieuwe secretaris?

Onze huidige bestuurssecretaris Carlo Mertens heeft aangegeven zijn activiteiten voor de rasvereniging te gaan staken. Als bestuur betreuren we zijn besluit en willen hem op deze plaats enorm bedanken voor zijn inzet en goede werk.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering in mei 2017 wil Carlo zijn bestuursfunctie graag overdragen aan een enthousiaste opvolger. We zijn dus naarstig op zoek naar iemand die graag een actieve bijdrage wil leveren aan het verder ontwikkelen van onze vereniging.

Als secretaris ben je een onmisbare schakel in de organisatie van het bestuur en de communicatie naar onze leden. Je verzorgt de correspondentie en regelt dat alle inkomende post bij de juiste mensen terecht komt. Je maakt notulen tijdens vergaderingen en je stelt een jaarverslag samen over de activiteiten van de vereniging ACDVN.

Lijkt het je leuk om de informatiestroom en besluitvorming binnen het bestuur van onze vereniging en de communicatie naar onze leden soepel te laten verlopen? Neem dan contact met ons op. Ook voor vragen of aanvullende informatie zijn we telefonisch te bereiken op:

 • 06-272 474 44 (Aernout Ligtenstein, voorzitter)
 • 06-401 501 87 (Ad van den Bosch, bestuurslid)

 • Wijziging datum Algemene Ledenvergadering ACDVN

  Helaas zien wij ons genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering die gepland stond op 10 april a.s. te verplaatsen naar 29 mei 2016.

  In de week voorafgaand aan de ALV ondergaat de voorzitter een operatie waardoor zij niet aanwezig kan zijn op de ALV op 10 april. Het bestuur vindt het ongewenst dat de vergadering plaats vindt zonder aanwezigheid van de voorzitter en heeft besloten om de ALV te verplaatsen.

  Wij bieden onze excuses aan voor deze aanpassing van de planning en eventuele gepaard gaande ongemakken. Wij hopen u allen te mogen begroeten op de ALV op 29 mei 2016.

  Hierbij ontvangt u ook de aangepaste uitnodiging.

  Met vriendelijke groeten, Bestuur Australian Cattle Dog Vereniging Nederland.


  WANTED: Voorzitter voor de ACDVN

  Omdat onze huidige voorzitter heeft aangegeven dat zij per komende ALV in mei 2016 haar functie van voorzitter wil neerleggen, is het bestuur op zoek naar een kandidaat voor deze functie.

  Wil je de uitdaging aangaan om je als voorzitter in te gaan zetten voor onze rasvereniging, deel uit te gaan maken van het gezellige bestuur en actief mee te denken en werken aan alle verenigingszaken? Laat het ons weten!
  Stuur voor 15 februari 2016 een mailtje naar het secretariaat om je aan te melden als kandidaat voor het voorzitterschap van de ACDVN.


  1 augustus 2014 - Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2014

  Geachte leden,

  Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de Australian Cattle Dog & Kelpie Vereniging. De vergadering wordt gehouden op zaterdag 20 september a.s. aan de
  Diergaarderweg 4, 6065 NB te Montfort. Aanvang om 19.30 uur.
  De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2014 kunt u lezen op deze website bij downloads en
  in het komende clubblad.

  Agenda B.A.L. 20 september 2014

  1. Opening
  2. Ingekomen/uitgaande stukken
  3. Bestuursmededelingen
  4. Bespreking en stemming met betrekking tot voorstel vanuit leden tot aanpassing Australian Cattle Dog & Kelpie Vereniging naar rasvereniging voor enkel Australian Cattle Dogs. Zie notulen ALV 24 mei 2014, punt 13 Rondvraag, pagina 6. Dit betreft een stemming over wijziging der Statuten van de Australian Cattle Dog & Kelpie Vereniging betreffende artikel 1.1, zijnde de naam der vereniging en artikel 2.1 a en b, artikel 2.2 d, f, g alwaar de vermelding van Australian Kelpie(s) zal worden geschrapt. Dit alles zal plaatsvinden zoals vermeld in artikel 47 van de Statuten van de Australian Cattle Dog & Kelpie Vereniging
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur Australian Cattle Dog & Kelpie Vereniging


  20-jarig bestaan ACD & Kelpie Vereniging

  14 maart 2014 bestond onze vereniging 20 jaar! Dit willen we met alle leden vieren tijdens een leuk weekend dat op 24 en 25 mei a.s. plaatsvindt op het terrein KC Uden.

  Het terrein is zaterdag geopend vanaf 10.00 uur. Kamperen met tent/caravan is mogelijk.

  Programma zaterdag:
  11:00 uur: workshops Frisbee met John Stabel en Reddingshondenwerk met Edwin de Vries.
  16.00 uur: BBQ
  19.00 uur: de jaarlijkse ALV, klik hier voor de uitnodiging ALV

  Programma zondag:
  8.30 uur: ontbijt
  10.00 uur: workshops Treibball en Doggydance verzorgd door KC Uden
  Ter afsluiting ís middags nog een mooie wandeling. Na terugkomst op het terrein sluiten we het weekend af en is er voor iedereen een leuke herinnering aan het 20-jarig bestaan.

  We hopen jullie allemaal te zien tijdens het weekend van 24 & 25 mei en wensen iedereen alvast heel veel plezier. Tot dan !

  Locatie : KC Uden, Zeelandsedijk 18, 5408 SM Volkel

  Hieronder de inschrijfformulieren voor de workshops en lunch/bbq,
  te verzenden naar secretariaat@acdenkelpie.nl:

  - Doggydance
  - Lunch en BBQ
  - Treibball
  - Reddingshondenwerk
  - Frisbee

  1 december 2013 - Clubmatch 2013

  Beste Leden,

  Op zondag 1 december 2013 organiseert de ACD en Kelpie Vereniging haar kampioenschapsclubmatch en jonge hondendag.

  Klik hier om u aan te melden.

  We zijn net zoals de vorige clubmatch te gast bij het Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ te Kerkwijk. De keurmeester voor beide rassen en de nestkeuring voor de jonge honden is Dhr, Roger Vanhoenacker uit Belgie.

  Bij de nestkeuring worden zowel de ouders als de pups van de nesten geboren in 2012 en import honden geboren in 2012 op exterieur bekeken. Aansluitend zal bij de jonge honden een gedragstest afgenomen worden door Corrie de Lange.

  De hal is open vanaf 08.30 uur en de keuringen beginnen om 10.00 uur.

  Dit jaar worden eerst de Australian Cattle Dogs gekeurd, gevolgd door de jonge honden en als laatste de Kelpies.


  13 juni 2013

  De notulen van de Algemene Ledenvergadering 27 april 2013 staan op de website.
  >>Lees verder...


  18 december 2012

  Notulen Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2012.
  >>Lees verder...